Kedisel Bilgiler

Kedi Patisiyle İlgili Bilmeniz Gerekenler

  • Kedilerin ön ayaklarında 5, arka ayaklarında 4 parmak bulunur.
  • Öndeki ekstra parmak, Türkçeye “damlacık tırnağı” diye çevirebileceğimiz, evrimsel süreçte büyük oranda körelmiş ancak korunan, patinin dış kısmında bulunan tırnaktır. Bu tırnak, 5 parmaklı ortak atalardan 4 parmaklı torunların evrimindeki ara geçişi harika bir şekilde temsil etmektedir.
  • Ön ayaktaki bu ek tırnak herhangi bir şekilde yerle temas etmez, yük taşımaz. Büyük oranda işlevsizdir.
  • Kedilerin tırnakları, insanların tırnakları ile neredeyse birebir aynıdır: ikisi de keratin yapılıdır, ikisi de gereğinden fazla uzarsa hayvana zarar ve acı verir, ikisi de tırnak-et birleşimi olan ve pembe renkte görünen kısmın içlerine kadar kesilecek olursa acı verir, ikisi de canlının eşyaları daha kolay tutmasını, yüzeyleri yakalamasını ve kaşıntıları gidermesini sağlar. Ortak atadan gelmeye bağlı olarak bu ve bunun gibi benzerlikler taşıyan organlara evrimsel biyolojide homolog organ denir.
  • Homolog organlar, tıpatıp aynı olmak zorunda değildir, belli başlı işlevsel ve yapısal farklılıklar taşıyabililer; ancak evrimsel analizler aracılığıyla ortak ataları tespit edilebilir yapılardır. Örneğin insanlardaki yapılara “tırnak” denirken, kedilerde buna daha ziyade “pençe” denir. Aradaki en temel fark, insanlarda tırnağın yassı ve düz yapılı olmasına karşı kedilerde uzun ve sivri olmasıdır.
  • Kedi pençesi, distal phalanx adı verilen ve ayakta bulunan kemiğin bir uzantısıdır.
  • Kedilerin tırnakları uzadıktan sonra, en uç ve dıştaki katman fiziksel temas nedeniyle zamanla aşınır ve kırılır. Yaygın kanının aksine, kediler tırnaklarını törpüleyerek sivrileştirmezler. Törpüleme davranışının tırnakların sivrileştirilmesiyle bir alakası yoktur. Alttan gelen tırnaklar her zaman sivri yapılıdır.
  • Yaygın kanının aksine, kedilerin tırnakları “içe çekilebilir” (retractable) değildir. Tam tersine “dışa itilebilir” (protractable) yapılıdır. Yani pençelerin orijinal durumu, gözle görünmeyecek şekilde patinin içerisinde, “pençe kılıfı” denen yapının içerisinde yer almaktır. Kediler gerek gördüklerinde pençelerini dışarı iterek çıkarırlar.